Dịch vụ kế toán thuế cho doanh nghiệp tại Quận 6 - TP. HCM

Cập nhật: 03:59 PM, 14/01/2013

Dịch vụ kế toán thuế công ty cung cấp đến khách hàng :

1. Đăng ký thuế:

- Lấy thông báo cơ quan quản lý thuế và mục lục ngân sách tại cục thuế

- Lập hồ sơ khai thuế ban đầu để đăng ký tại Chi Cục Thuế

- Kê khai thuế môn bài

2. Kế toán tháng:

- Khảo sát thực tế (lần đầu)

- Kiểm tra chứng từ

- Tư vấn tối ưu thuế

- Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng

- Lập báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý

- Lập tờ khai thuế Thu nhập cá nhân (tháng/quý)

- Lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý

- Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán

- Lập sổ kế toán

- Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ kế toán

- In đầy đủ tất cả các loại sổ kế toán

- Liên hệ làm việc với cơ quan thuế

- Trả lời các câu hỏi về thuế và kế toán

- Trao đổi, tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện

3. Quyết toán năm:

- Lập báo cáo tài chính;

- Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm

- Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm

- Lập và gởi các loại báo cáo thống kê

Đối tượng khách hàng:

- Doanh nghiệp mới thành lập

- Doanh nghiệp vừa và nhỏ